Audibook – Splošni pogoji poslovanja

Naslednji Audibook – Splošni pogoji poslovanja (splošni pogoji) vzpostavljajo pravno razmerje (dogovor) med Audibook-om (»Audibook«, »mi«, »naše«) in vami. Splošni pogoji urejajo vsebino Audibook-a. PROSIMO PAZLJIVO PREBERITE TE SPLOŠNE POGOJE, PREDEN SE REGISTRIRATE NA NAŠO SPLETNI PORTAL, SI KARKOLI NALOŽITE ALI PREDEN DOSTOPATE DO NAŠIH VSEBIN. S TEM KO PRENAŠATE VSEBINO, VSEBINO KUPITE ALI DO NJE DOSTOPATE, POTRJUJETE DA STE STARI NAJMANJ 18 LET.

Za potrebe teh splošnih pogojev »vsebina Audibook-a« pomeni avdio knjige in dokumente izdajateljev, ki so na voljo preko naše spletnega portala.

 1. 1. Splošne določbe 

Pred uporabo spletnega portala in mobilne aplikacije Audibook in storitev, ki so predmet teh splošnih pogojev uporabe, preberite spodaj navedene Pogoje poslovanja in pravila, ki veljajo za vsakogar, ki dostopa do spletnega portala in mobilne aplikacija Audibook. Kdor se poslužuje spletne strani ali aplikacije, prevzame tako splošne poslovne kot tudi uporabniške pogoje. Objavljeno vsebino uporablja vsak na lastno odgovornost. Z uporabo spletnega in mobilnega mesta Audibook, vsak uporabnik izkaže, da je seznanjen s temi pogoji in se z njimi v celoti strinja. Ob nestrinjanju z njimi, portala, aplikacij in storitev ne sme uporabljati. Za uporabo spletnega portala in aplikacije ter vseh storitev Audibook morate biti stari vsaj 18 let, ali imeti dovoljenje staršev.


Ti splošni pogoji poslovanja so narejeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov in določajo pogoje poslovanja, pravice in obveznosti med podjetjem Audibook d.o.o., Savinškova ulica 10, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju Audibook) in uporabniki. Audibook si pridržuje pravico do sprememb pogojev poslovanja in kateregakoli vidika svojih storitev po lastni presoji, brez predhodnega obvestila.

V kolikor se s spremembami ne strinjate morate nemudoma prenehati z uporabo spletnega portala in mobilne apliakcije in vseh drugih storitev Audibook. V nasprotnem primeru se predpostavlja, da ste spremenjene pogoje poslovanja sprejeli in se z njimi v celoti strinjate.

 1. 2.Platforme 

Ti splošni pogoji urejajo različne platforme in vsebujejo splošne določbe za vse uporabnike, glede na posamezno platformo, ki jo uporabljajo. Ti splošni pogoji vključujejo splošne pogoje naslednjih platform:

 

(i) Za iOS Platformo/iOS uporabnike: “Licensed Application End User License Agreement”

 (dostopen na https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/dev/stdeula/) in “App Store Terms and Conditions” (dostopna na http://www.apple.com/legal/itunes/us/terms.html#APPS).

 

(ii) Za Android/Google Play platformo/Android uporabnike: “Android Market Terms of Service” (dostopno na https://play.google.com/store ) in “Android Market Business and Program Policies” (dostopno na https://play.google.com/about/play-terms/index.html);

 

Potrjujete vase razumevanje, da ti splošni pogoji vzpostavljajo pravno razmerje med vami in Audibook-om in ne med vami in Applom, Googlom ali Amazonom. Prav tako potrjujete vase razumevanje, da omenjene platforme predstavljajo upravičence iz the splošnih pogojev in da imajo pravico zahtevati izvršitev the splošnih pogojev. Odgovornost Auidiobook-a je omejena na vsebino Audibook-a in na vso povezano vsebino. Potrjujete razumevanje, da Apple, Google in Amazone nimajo nobenih obveznosti pri zagotavljanju storitev vzdrževanja vsebin Audibook-a.

Če si naložite aplikacijo iz katere koli druge platforme, kot je zgoraj navedena, potrjuejte da ste seznanjeni in da sprejemate splošne pogoje, ki veljajo na tej platformi. Če se ne strinjate s temi splošnimi pogoji ali če ne želite biti z njimi zavezani, potem si ne naložite aplikacije. Če so katere koli določbe splošnih pogojev v nasprotju s temi splošnimi pogoji, veljajo določbe teh splošnih pogojev.

 1. 3.Informacije za sodišča, oblasti, osebe javnih organov in tretje osebe 

Uporabnik se nepreklicno strinja, da lahko Audibook v primeru, če sodišče, oblasti ali tretja oseba domnevajo, da nek uporabnik na spletni strani ali v mobilni aplikaciji Audibook krši pravila, ki omenjeni strani škodijo, podatke in informacije, ki so znani o uporabniku posreduje sodišču, javnim organom, zlasti organom za telekomunikacije ter drugim. Audibook je upravičen, da takšno dejanje prijavi pristojnim organom.

 

 1. 4.Pogodbe in splošna določila za odstop od pogodbe  

Z registracijo uporabnikov na spletnem portalu ali mobilni aplikaciji Audibook je sklenjena pogodba med uporabnikom in Audibook glede sprejetja teh Pogojev poslovanja.

 

Katerakoli pogodbena stranka lahko pod spodaj opisanimi pogoji odpove pogodbeno razmerje. Ob uporabnikovi prekinitvi pogodbe, lahko Audibook odpove in izbriše uporabniški račun. 

Če uporabnik ne podaljša najema ali naročnine po njenem poteku, naročniško razmerje preneha, Audibook pa uporabniku na spletnem portalu in v aplikaciji nudi le storitve, ki so brezplačne.

Za odpoved razmerja se šteje tudi, če uporabnik po elektronski pošti info@audibook.si pisno obvesti Audibook, da želi svoje podatke odstraniti iz aplikacije in spletnega portala ter izbrisati svoj uporabniški račun. Prav tako lahko uporabnik razmerje odpove znotraj aplikacije ali na spletnem portalu Audibook preko funkcije Izbriši račun. Ko je uporabnik odpovedal izbrisal svoj uporabniški račun pred potekom obdobja, za katerega je storitev že plačak, uporabnik ni upravičen do vračila plačila.

Uporabnik se strinja, da lahko Audibook kadarkoli izbriše uporabnikov uporabniški račun in mu onemogoči uporabo storitev spletne platforme in mobilne aplikacije Audibook, če je uporabnik ob registraciji navedel napačne ali zavajajoče informacije in kršil naročniško razmerje ali te Splošne pogoje poslovanja. Audibook v tem primeru ponudniku ne povrne vplačanih zneskov.

Naše poslovanje se sčasoma lahko spremeni, zato si Audibook pridržuje pravico do odpovedi kateregakoli dela storitev oziroma odpovedi storitve v celoti. Prav tako si Audibook pridržuje pravico do odpovedi naročnine uporabnika ob kateremkoli času, brez predhodnega obvestila uporabniku. V takšnem primeru je uporabnik upravičen do sorazmernega povračila kupnine, glede na število preostalih dni naročnine oziroma izposoje posamezne avdio knjige. Do sorazmernega povračila kupnine uporabnik ni upravičen v primeru odpovedi zaradi karkšnekoli kršitve pogojev poslovanja s strani uporabnika.

 1. 5.Uporabniki in odgovornosti 

Uporabnik, ki želi uporabljati spletni portal in mobilno aplikacijo Audibook in preko teh dostopati do avdio knjig, se mora predhodno registrirati. Registracija uporabnikov poteka preko spletnega vmesnika, v katerega uporabnik vnese svoje podatke. Z registracijo uporabnik pridobi pravico do najema posameznih knjig oziroma pravico do nakupa ostalih paketov, kot je npr. naročnina za različna časovna obdobja - in avtomatsko sprejme te pogoje ter soglaša z načinom varovanja, ravnanja in posredovanja osebnih podatkov, na način, ki je opisan v 20. točki Pogojev poslovanja (Politika zasebnosti).

 
Uporabnik lahko prične z uporabo spletnega portala in mobilne aplikacije takoj po opravljeni registraciji. Z registracijo potrjujete, da ste posredovali resnične, točne in popolne osebne podatke. Izdajanje za tretjo osebo oz. vpisovanje podatkov tretje osebe brez njenega dovoljenja je prepovedano. Ob registraciji prejmete račun, ki je sestavljen iz imena uporabnika in gesla in vam omogoča dostop do nekaterih delov spletne strani. Odgovorni ste za zaupno vodenje tega gesla pred nepooblaščenim dostopom tretjih oseb in sprejemate posledice, ki lahko nastanejo, če izberete geslo, ki ga lahko drug uporabnik enostavno ugane ali se ne odjavite iz sistema na računalniku, do katerega imajo dostop tudi drugi.

 

Prav tako je brez predhodnega pisnega dovoljenja Audibook prepovedano reproduciranje, distrubuiranje, javna priobčitev, predelava ali druga uporaba avtorskih ali drugih del ali njihovih delov, dostopnih prek spletnega portala in mobilne aplikacije Audibook. Prepoved velja za kakršenkoli obseg ali postopek.

Uporabnik je odgovoren za vse uporabe iz njegovega računa. Morebitne kršitve ali zlorabe identitete se prijavi pristojnim organom. 

 

 1. 6.Časovno omejen najem avdio knjig, naročnina in odpoved 

Uporabniki spletnega portala in mobilne aplikacije Audibook lahko izbirajo med najemom posameznih avdio knjig za različna časovna obdobja in naročninami, ki se razlikujejo po obsegu in dolžini trajanja.

Po opravljenem plačilu vam postane najeta vsebina na voljo za prenos in uporabo. Priporočamo, da si vsebino prenesete takoj. Vsebina vam za prenos ostane na voljo ves čas trajanja najema, tako, da jo lahko prosto brišete in ponovno prenašate na vašo napravo.

Audibook lahko kadarkoli spremeni vsebino in obseg različnih paketov oziroma ponudb na spletnem portalu in v mobilni aplikaciji. V kolikor opravite najem posamezne avdio knjige ali se odločite za sistem naročnine sprejmete vse pogoje poslovanja in omejitve, povezane z izbrano storitvijo, ki so objavljene na spletnem portalu oziroma v mobilni aplikaciji Audibook.

Določena vsebina, storitve in funkcije so lahko v določenih območjih omejene. Za omejevanje dostopa na teh območjih lahko uporabimo tehnologijo za določitev lokacije uporabnika.

 

 1. 7.Cene in načini plačila 

Prenos mobilne aplikacije in dostop do spletnega portala Audibook je za uporabnike popolnoma brezplačen. Plačljive so storitve na spletnem portalu in v mobilni aplikaciji Audibook. Med plačljive storitve spada tudi najem avdio knjig za različna časovna obdobja in različni paketi naročnin.

Vse cene na spletnem portalu so navedene v EUR in vključujejo davek na dodano vrednost (DDV), razen če ni drugače navedeno. Cene se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila, po prosti presoji Audibook.  Plačilo članarin in najemov posameznih avdio knjig za različna časovna obdobja ni vračljivo, razen v posebnih okoliščinah, opisanih v teh pogojih poslovanja.

Sprejeta plačilna sredstva za plačilo najema posameznih avdio knjig za različna časovna obdobja so kreditne kartice, debetne kartice, PayPal in ostala plačilna sredstva, navedena na spletnem portalu in mobilni aplikaciji Audibook. Kot veljavno plačilno sredstvo za samo-obnovljive naročniške pakete sprejemamo kreditne kartice. Na samo-obnovljive naročniške pakete se uporabnik ne more naročiti z debetnimi karticami.

V kolikor nas pred potekom samo-obnovljive naročnine uporabnik ne obvesti, da jo želi prekiniti oziroma ne želi podaljšanja, uporabnik sprejema te pogoje poslovanja in se strinja, da se naročnina samodejno in neprekinjeno nadaljuje. Prav tako nam uporabnik dovoli, da (brez predhodnega obvestila, razen če tako zahteva veljavna zakonodaja) z njegovega vnešenega plačilnega sredstva trgamo potrebna sredstva (naročnina z davkom na dodano vrednost), za nadaljevanje naročnine.

V primeru, da plačilo ni mogoče z nobenim plačilnim sredstvom, ki ga je uporabnik navedel, bo njegovo članstvo preklicano.

 

Kot del naročniških paketov ali promocijskih ponudb lahko Audibook uporabnikom izda kreditne točke, ki jih je mogoče zamenjati oz. vnovčiti za storitve na spletnem portalu ali v mobilni aplikaciji Audibook. Kreditne točke lahko uporabnik uporabi zgolj na spletnem portalu in mobilni aplikaciji Audibook ter so neprenosljive in nepovratne. Kreditne točke veljajo omejeno časovno obdobje. Kredite točke, izdane kot del promocijskih storitev potečejo v skladu z veljavnimi promocijskih pogoji.

Uporabnik ob ukinitvi uporabniškega računa izgubi vse tako pridobljene kreditne točke.

 

V primeru plačila naročnine ali v primeru direktnega nakupa, vas lahko prosimo za posredovanje dodatnih informacij, nujnih za izpeljavo transakcije s plačilom. Gre za naslednje podatke: številka kreditne kartice, potek veljavnosti kreditne kartice in vaš naslov, kamor se vam posreduje račun. Potrjujete da imate pravico do uporabe plačilne kartice, s katero boste opravili nakup. S tem ko soglašate s plačilom, potrjujete da lahko posredujemo vaše podatke tretjim osebam, ki za nas opravljajo plačilne storitve. Dopuščamo možnost, da bomo za izvršitev transakcije od vas zahtevali še druge podatke, vse izključno iz naslova izvedbe plačilne transakcije.

 

S tem ko potrjujete te splošne pogoje in s tem ko se odločite za nakup mesečne ali letne članarine, soglašate z ponavljajočimi plačilnimi obveznostmi in zagotavljate, da jih boste dosledno izpolnjevali, vse do zaključka trajanja naročnine. Pridružujemo si pravico do občasne avtorizacije vaše kreditne kartice, v trenutku ko z vaše strani pričakujemo plačilo. Vaša naročnina traja do odpovedi z vaše strani ali do prekinitve dostopa do vsebine Audibooka ali do odpovedi naročnine z naše strani, na način kot je to dogovorjeno s to pogodbo. Eksplicitno soglašate, da trajanje vaše naročnine in iz tega naslova povezana obveznost plačila, traja do prenehanje oziroma prekinitve naročnine. Naročnina bo prekinjena, če plačilo ne bo izvedljivo na osnovi podatkov, ki ste nam jih posredovali.

 

 

 1. 8.Promocijske ponudbe 

Audibook kot del promocijske ponudbe uporabnikom lahko ponudi brezplačna časovno omejena poskusna obdobja, ki so prav tako predmet pogojev poslovanja, če ni v promocijski ponudbi drugače navedeno. Uporabnik, ki koristi brezplačno poskusno obdobje, lahko kadarkoli v času trajanja brezplačnega poskusnega obdobja odkloni transformacijo v plačljivo naročnino po poteku brezplačnega poskusnega obdobja. To uporabnik lahko stori v uporabniških nastavitvah v aplikaciji Audibook. Za koriščenje brezplačnega časovno omejenega poskusnega obdobja lahko Audibook od uporabnika zahteva veljavno plačilno sredstvo, kot je kreditna kartica ali drugo dovoljeno plačilno sredstvo. V kolikor Audibook ugotovi, da je plačilno sredstvo neveljavno, lahko brez omejevanja drugih pravic, ukine vse ugodnosti (kreditne ali vsebinske), ki jih je uporabnik prejel v sklopu brezplačnega poskusnega obdobja.

 

Po preteku poskusnega obdobja s strani Audibook-a ne boste dobili nobenega obvestila o preteku poskusnega obdobja ali da se pričenja obdobje plačljive naročnine. Pridružujemo si pravico spremeniti ali prenehati s poskusnimi obdobji kadar koli in na kakršen koli način.

 

 1. 9.Dostopnost 

Uporabniku je znano, da je delovanje storitev, ki jih ponuja spletni portal in mobilna aplikacija Audibook odvisno od pravilnega delovanja prepredenih mrež telekomunikacijskih in internetnih storitev, ki delujejo neodvisno od Audibook. Audibook si prizadeva ohranjati dostopnost do storitev na visokem nivoju. Uporabnik lahko do svojega uporabniškega računa dostopa zgolj na eni napravi hkrati. Kljub temu lahko vsebino, do katere ima dostop prenese na več različnih napravah. Preden preneseno napravo lahko uporablja na drugi napravi, se mora na prvi odjaviti.

 1. 10. Prepovedi 

Audibook je upravičen do tega, da uporabniku zapre račun in mu izbriše posredovane oziroma shranjene vsebine, če je uporabnik kakorkoli kršil pogoje poslovanja. Prav tako si ponudnik pridržuje pravico, da kadar koli, za kakršno koli obdobje, brez predhodnega obvestila, ukine uporabniški račun posameznika, če meni, da je to potrebno. Audibook si pridržuje pravico, da brez predhodnega obvestila ali razlage odstrani ali spreminja uporabniške komentarje.

 1. 11. Kršitve 

Audibook si pridržuje pravico uporabniku onemogočiti uporabo storitev spletnega portala in mobilne aplikacije z izklopom uporabniškega računa in mu zbrisati vse posredovane oziroma shranjene vsebine/podatke, če je uporabnik shranil oziroma posredoval prepovedane vsebine, če uporabnik brez pisnega dovoljenja Audibook reproducira, distrubuira, predeluje, javno priobči ali kakorkoli drugače, v nasprotju z namenom storitve Audibook uporablja spletni portal in mobilno aplikacijo Audibook, če uporabnik ob registraciji ni izpolnil svojih obveznosti, oziroma če Audibook z utemeljenim razlogom to sumi ali pa če uporabnik s svojo identiteto zavaja Audibook. Za morebitne kršitve uporabnik tudi odškodninsko odgovarja.

 1. 12.Mnenja in komentarji 

Audibook omogoča registriranim uporabnikom, da napišejo svoje mnenje, ne odgovarja pa za njihovo vsebino. Z oddajo mnenja ali komentarja se uporabnik izrecno strinja s Pogoji uporabe in Audibooku dovoljuje objavo dela ali celotnega teksta v vseh elektronskih in drugih medijih. Audibook ima pravico vsebino uporabljati časovno neomejeno in za katerikoli namen, ki je v njegovem poslovnem interesu, vključno z objavo v oglasih ali drugih marketinških komunikacijah. Avtor mnenja hkrati izjavlja in zagotavlja, da je lastnik materialnih in moralnih avtorskih pravic za napisana mnenja in komentarje ter da te pravice izključno in časovno neomejeno prenaša na upravitelja. 

 1. 13.Izključitev odgovornosti upravitelja 

Uporabniki, ki na spletnem portalu in v aplikaciji objavljajo komentarje, kritike, pripombe in ocene, delujejo neodvisno, za kar Audibook ne prevzema kakršnekoli obveznosti ukrepanja zoper dejanja uporabnikov portala. Pri tehničnih motnjah se bo ponudnik storitev potrudil, da delovanje kar najhitreje ponovno vzpostavi. Uporaba storitev portala ter mobilne aplikacije Audibook in posredovanje podatkov upravitelju sta prostovoljna.

 1. 14.Avtorsko pravo 

Vsi podatki ter ostala gradiva, ki so objavljena na spletnem portalu in mobilni aplikaciji Audibook, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah in jih uporabnik lahko uporablja zgolj v lastne namene. Podatkov ni dovoljeno posredovati naprej brez soglasja Audibook d.o.o. in Založba Audibook d.o.o. 

Imena, podobe in logoti, ki identificirajo Audibook, naše povezane osebe ali tretje osebe ter vse produkte in storitve, označujejo te osebe. Razen če oz. v obsegu kot je to eksplicitno določeno v predmetnih pogojih uporabe, z uporabo naših storitev, niste upravičeni do nobene licence oz. ne pridobite nobenih pravic. Strinjate se z omejitvami uporabe naših intelektualnih pravic, kot je to določeno v predmetnih pogojih uporabe.

Brez predhodnega pisnega dovoljenja Audibook d.o.o. in Založba Audibook d.o.o. so prepovedani reproduciranje, distribuiranje, dajanje v najem, dajanje na voljo javnosti in druge oblike javne priobčitve, predelava ali vsaka druga uporaba tega avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnemkoli obsegu ali postopku, vključno s shranjevanjem in prenašanjem zvočnega zapisa v elektronski obliki, javnega predvajanja s fonogrami, radiodifuznega oddajanja, radiodifuzne retransmisije in sekundarnega radiodifuznega oddajanja ter dajanja na voljo javnosti zvočnega zapisa dela, predelave ali avdiovizualne priredbe dela v obliki zvočnega zapisa ter distribuiranja in dajanja v najem primerkov dela v obliki zvočnega zapisa.

 1. 15.Garancija in jamstvo 

Audibook jamči za dostopnost vseh avdio knjig v svoji ponudbi za ves čas trajanja najema posamezne avdio knjige oziroma za čas trajanja naročnine, z izjemo izpadov mrež telekomunikacijskih in internetnih storitev, ki delujejo neodvisno od Audibook. V primeru, da je v tem času vsebina stalno umaknjena iz ponudbe je uporabnik upravičen do sorazmernega povračila kupnine.

 1. 16.Izključitev odgovornosti 

NAŠE STORITVE SO NA VOLJO “TAKE KOT SO” IN “KOT SO RAZPOLOŽLJIVE”, BREZ KAKRŠNIH KOLI JAMSTEV. NE AUDIBOOK NE NJEGOVI DOBAVITELJI ALI POGODBENIKI NE DAJEJO NOBENIH POSEBNIH OBLJUB GLEDE SVOJIH STORITEV OZ. KAKRŠNIHKOLI JAMSTEV, RAZEN KOT JE IZRECNO DOLOČENO V TEH POGOJIH ALI DODATNIH POGOJIH.

AUDIBOOK NE DAJE NOBENIH IZRECNIH ALI IMPLICITNIH ZAGOTOVIL GLEDE SVOJIH STORITEV IN NEMOTENEGA DELOVANJA SVOJIH STORITEV, GLEDE POSAMEZNIH FUNKCIJ, KI SO NA VOLJO V STORITVAH, TER GLEDE NJIHOVE ZANESLJIVOSTI, RAZPOLOŽLJIVOSTI ALI PRIMERNOSTI. AUDIBOOK NE ZAGOTAVLJA, DA BODO STORITVE DELOVALE NEPREKINJENO ALI BREZ NAPAK, ALI DA BODO NAPAKE ODPRAVLJENE V RAZUMNEM ROKU. AUDIBOOK NE DAJE JAMSTEV GLEDE ODSOTNOSTI KRŠITVE PRAVIC TRETJIH IN JAMSTEV IN GLEDE USTREZNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN. VI JAMČITE AUDIBOOKU, DA SO VAŠE AKTIVNOSTI POVEZANE Z UPORABO NAŠIH STORITEV ZAKONITE V TISTI JURISDIKCIJI, KJER STORITVE UPORABLJATE.

Ne dajemo nobenih zagotovil, da bo naš spletni portal ves čas dostopen, da bo deloval neprekinjeno in da bo brez napak, da bodo napake odpravljene ali da bo spletni portal ali server, ki omogoča dostopnost do spletnega portala, brez virosov in hroščev.

Vsebina, informacije in druga gradiva na spletnem portalu lahko vsebujejo netočnosti in pravopisne napake. Audibook ne jamči za pravilnost in popolnost teh informacij, niti ne jamči za zanesljivost objavljenih informacij. Potrjujete razumevanje, da s tem ko se zanašate na pravilnost in natančnost informacij prevzemate vso tveganje, za primer če se take informacije izkažejo kot napačne in netočne in če vam zaradi tega nastane kakršna koli škoda.

Pridružujemo si popolno diskrecijo pri popravljanju in odpravljanju takih napak na spletnem portalu, v programski kodi, vsebini Audibook-a, storitvah, pri cenah in pri vseh drugih informacijah, objavljenih na spletnem portalu.

 1. 17.Omejitev odgovornosti 

V NOBENEM PRIMERU AUDIBOOK (VKLJUČNO Z AUDIBOOKOVIMI DIREKTORJI, ZAPOSLENIMI, DOBAVITELJI IN POGODBENIKI) NI ODGOVOREN ZA KAKRŠNO KOLI ŠKODO (VKLJUČNO Z A NE OMEJENO NA DIREKTNO ŠKODO, POSLEDNIČNO ŠKODO, IZGUBO DOBIČKA, PRIHODKOV ALI PODATKOV), KI JE NEPOSREDNO ALI POSREDNO POVEZANA Z: (A) UPORABO OZ. NEZMOŽNOSTJO UPORABE STORITEV (B) NEAVTORIZIRANE DOSTOPE DO VAŠEGA RAČUNA (C) NAPAKE V IZVEDBI STORITEV (D) NAPAKE, PREKINITVE, IZBRIS PODATKOV ALI ELEKTORNSKIH SPOROČIL, VIRUSOV, ZAMUD PRI IZPOLITVI STORITEV (E) NAPAK ALI IZGUB V POSTOPKU STORITEV (H) KAKRŠNOKOLI ŠKODO, KI IZHAJA IZ TEHNOLOGIJE, VKLJUČNO Z IN NE OMEJENO NA, ŠKODO ZA VARNOSTNE VDORE, VIRUSE, NAPAKE, IZBRISE, PREKINITVE, PREVARE, ZAMUDE PRI IZVEDBI STORITEV, ELEKTRONSKIH POVEZAV, NAPAK OMREŽJA OZ. KAKRŠNEKOLI DRUGE TEHNIČNE NAPAKE.

V NOBENEM PRIMERU SKUPNA ODGOVORNOST AUDIBOOKA ZA ŠKODO, IZGUBO IN DRUGE POSLEDICE (BODISI GRE ZA POGODBENO ŠKODO, ODŠKODNINSKO TOŽBO (VKLJUČNO A NE OMEJENO NA MALOMARNOST) ALI KAKRŠNE KOLI DRUGE ZAHTEVKE) NA PODLAGI TEH POGOJEV NE BO PRESEGLA STO (100) EVROV.

 1. 18.Odškodnina 

Soglašate, da boste v primeru nepravilne uporabe vsebin Audibook-a, v primeru kršitev teh splošnih pogojev ali v primeru kršitev pravic tretjih (npr. pravic intelektualne lastnine, pravic zasebnosti, pravic javne objave), prevzeli odgovornost v vseh sodnih in drugih postopkih zoper Audibook, njegove zaposlene, pogodbene partnerje in pravne naslednike. V tem primeru gre med drugim za tožbe na ugotovitev odgovornosti, ovadbe, odškodninske tožbe, kazni regulatorjev, tožbe na plačilo pogodbene kazni in druge postopke, ki bi lahko imeli kakršne koli pravne ali premoženjske posledice za Audibook ali zgoraj omenjene osebe, povezane z Audibook-om.

Audibook si pridružuje pravico, da si sam zagotovi obrambo v zgoraj navedenih primerih, pri čemer se vi zavezujete sodelovati in nositi vse stroške takega postopka. Ta določba velja tudi za primere, ko tretja oseba obtožuje Videobook protipravne oziroma nepooblaščene uporabe pravic intelektualne lastnine ali ko pride do začetka postopka zoper Avdiobook kot posledice vašega spreminjanja, modificiranja, manipulacije, distribucije, prodaje Avdiobook vsebine.

 1. 19.Trajna in začasna prekinitev storitev 

Pridržujemo si pravico trajno ali začasno  prekinit dostop do naših storitev in spletne strani, brez predhodnega obvestila. Prav tako si pridružujemo pravico zbrisati vse informacije in morebitne dokumente, ki se nanašajo na vašo uporabo naših storitev in/ali spletne strani, kadarkoli in brez razloga, posebej pa če mislimo da ste: (i) kršili predmetne pogoje uporabe; (ii) ste ustvarili tveganje ali ste pravno izpostavili Audibook.

 1. 20.Politika zasebnosti 

Audibook spoštuje vašo zasebnost in se zavezuje k varovanju osebnih podatkov vseh uporabnikov spletnega portala in mobilne aplikacije Audibook. Pridobljene podatke bomo, v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), skrbno varovali in jih brez vaše privolitve ne bomo posredovali tretjim osebam oziroma jih uporabili v druge namene. Audibook se zavezuje, da bo po svojih najboljših možnih močeh varoval podatke in zasebnost uporabnikov spletnega portala in mobilne aplikacije. Da bi preprečili kakršno koli zlorabo pridobljenih podatkov, uporabljamo ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje podatkov. Internet je navkljub varnostnim ukrepom nepredvidljiv medij, zato Audibook ne more izključiti morebitne zlorabe podatkov. 
Na splenem portalu in v mobilni aplikaciji Audibook lahko obstajajo določene povezave na druge, zunanje spletne strani, ki niso neposredno vezane na podjetje Audibook d.o.o. ali Založba Audibook d.o.o. Za zaščito podatkov na teh spletnih straneh ne prevzemamo odgovornosti. 

Podatki, ki jih zbiramo in njihova uporaba:

Pri postopku registracije od uporabnikov zahtevamo določene osebne podatke: E-poštni naslov ter ostale podatke, vnešene v obrazce na spletnem portalu ali v mobilni aplikaciji Audibook. Vsi posredovani osebni podatki uporabnikov so namenjeni izključno uporabi na spletnem portalu, v aplikaciji ter administraciji storitev. Audibook ne odgovarja za točnost podatkov vnesenih s strani uporabnikov. 

Pridobljene podatke bo ponudnik uporabljal ali razkril le z vašim privoljenjem oziroma v primeru, da je taka obveznost določena v zakonu ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi. S sprejemom predmetnih splošnih pogojev oz. z registracijo na našem portalu soglašate in  se strinjate da vaše osebne podatke delimo in posredujemo tudi našim partnerskim založbam, in sicer soglašate da jim posredujemo vaše elektronske naslove in podatke o izposoji knjig.  Založniški partnerji lahko uporabijo te podatke za reklamne oziroma trženjske namene.

S tem ko obiščete naš spletni portal, avtomatično zbiramo nekatere neosebne podatke, kot so tehnične informacije glede vašega obiska na spletni strani, kar med drugim vključuje podatke o prometu, podatke o lokaciji in druge komunikacijske podatke.

Vaše podtke lahko pridobivamo tudi iz drugih virov, na primer če uporabljate spletne strani drugih ponudnikov, katere upravljamo mi ali jim zagotavljamo storitve. V tem primeru smo vas opozorili, da ko zbiramo podatke, le-te lahko interno izmenjujemo in kombiniramo. Hkrati tesno sodelujemo s tretjimi osebami, ki zbirajo osebne podatke. Od teh oseb lahko pridobimo vaše osebne podatke, ki jih potemo kombiniramo z osebnimi podatki, ki jih sami zbiramo.

Z registracijo na spletnem portalu oziroma v mobilni aplikaciji soglašate z načinom varovanja, ravnanja in posredovanja vaših osebnih podatkov na način, ki je opisan v politiki zasebnosti. Ob izbiri gesla, ki vam omogoča dostop do nekaterih delov spletne strani ste odgovorni za zaupno vodenje tega gesla. Svetujemo vam, da svojega gesla ne delite z nikomer. Uporabnik lahko kadarkoli zahteva od Audibook, da njegove osebne podatke izbriše iz zbirk osebnih podatkov ponudnika. V kolikor bi želeli, da vaše osebne podatke izbrišemo iz zbirke osebnih podatkov uporabnikov nam to prosimo sporočite na info@audibook.si.


Piškotki:

Med brskanjem po spletnem portalu in aplikacikji Audibook, se piškotki (datoteke z informacijami) nalagajo na vašo napravo. Piškoti so majhni deli podatkov, ki se shranijo na vašo napravo, z namenom sledljivosti. Piškotki so informacija o vašem obisku spletnih strani in sami po sebi ne vsebujejo nobenih osebnih identifikacijskih informaci. Vključujejo varno identifikacijsko kodo, ki jo uporabljamo, da vaše osebne podatke povežemo z vami, kadarkoli se ponovno vrnete na naše spletno mesto. Piškotki vam omogočajo lažjo prijavo in uporabo spletnih strani med prihodnjimi obiski. Če je vaš brskalnik nastavljen tako, da ne sprejema piškotkov, nekaterih funkcij ali storitev na naši spletni strani ne boste mogli uporabljati. Prosimo upoštevajte, da lahko naši oglaševalci uporabljajo piškotke nad katerimi nimamo nadzora in za njih ne prevzemamo nobene odgovornosti. Za več informacij o piškotkih si lahko ogledate www.microsoft.com/info/cookies.htm. Ta stran vsebuje navodila o tem kako sprejeti, zavrniti ali odstraniti piškotke. Zaradi stalnega izboljševanja in širitve naših storitev, se lahko ta politika zasebnosti spremeni, zato vas prosimo, da jo občasno preverite. Vse spremembe naše politike zasebnosti, bodo objavljene na spletni strani in stopijo v veljavo z dnem objave.

 1. 21.Pravni poduk 

Z opravljeno registracijo se predpostavlja, da je uporabnik seznanjen s splošnimi pogoji poslovanja in uporabe spletnega portala ter mobilne aplikacije Audibook in jih v celoti sprejema. V kolikor določeni pogoji zgoraj navedenih splošnih Pogojev poslovanja postanejo v celoti ali delno neveljavni, preostali deli še vedno ostanejo v veljavi. Neveljavni pogoji se nadomestijo z zakonskimi predpisi.  Morebitne spore se rešuje sporazumno. V kolikor sporazumna rešitev ni mogoča je za to pristojno sodišče v Ljubljani. 

 1. 22.Pritožbe in spori 

Audibook spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov in se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost. Pritožbe sprejemamo prek e-poštnega naslova info@audibook.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

 1. 23.Pošiljanje reklamne elektronske pošte 

Vsak uporabnik, ki se registrira na spletnem portalu www.audibook.si ali mobilni aplikaciji Audibook, soglaša, da mu Audibook d.o.o. na elektronski naslov, ki je bil naveden pri registraciji, občasno pošilja reklamna elektronska sporočila, kjer bodo predstavljene novosti, posebne ponudbe, akcije ali splošne novice o dogajanju na spletnem portalu in mobilni aplikaciji Audibook. V vsakem reklamnem elektronskem sporočilu ima uporabnik možnost, da se s klikom na povezavo odjavi od prejemanja tovrstne reklamne elektronske pošte. 

 

 1. 24.Informacije o Audibook 

Naslov                        Audibook d.o.o.

                        Savinškova ulica 10

                        1000 Ljubljana

 

Matična številka        7197586000

Davčna številka        73341177, posebni zavezanec za DDV

Vpis v sodni register      22.12.2016 pri Okrožnem sodišču v Ljubljani

Osnovni kapital        23.100,00 EUR

 

Kontakt                info@audibook.si

 

©Audibook (November, 2017)